Gegroet, beste Slager der ingangsexamen, Ridder op queeste naar vertier en vriend en collega in spe,

Gegroet beste collegae,

Het feit dat jullie op deze plek beland zijn van de website wil zeggen dat jullie wat meer info wensen omtrent de doop. Voor de eerstejaars onder jullie is dit een logische nieuwsgierigheid in de nieuwe wereld die voor jullie is opengegaan na het slagen voor het ingangsexamen (waarvoor proficiat), voor de ouderejaars de kans om met een open mind nog eens alles op een rijtje te zetten in het maken van deze levensbelangrijke beslissing. In deze korte monoloog die volgt, zal ik proberen jullie een zo correct mogelijk beeld van de doop te schetsen.

De studentendoop

van de VGK is een gebeuren die georganiseerd wordt door de Schachtentemmer, mezelf, Oliver Knops. De Schachtentemmer organiseert de doop, maar wordt hierbij geholpen door de andere 3 leden van het CP (cantuspraesidium) en alle doopmeesters. De doop is een officieel gebeuren waarbij een ‘feut’ (een niet-gedoopte) de kans krijgt om toegang te verkrijgen tot de corona. Hierna wordt hij/zij niet meer als ‘feut’ aangesproken, maar als ‘schacht’.

De mensen die denken dat doop een ongecontroleerd en willekeurig gebeuren is, slaan de bal volledig mis. De doop heeft regels die samengevat staan in het doopdecreet, dat door alle kringen van Gent nageleefd dient te worden. Dit decreet dient ervoor om de fysieke en mentale gezondheid van de schacht te verzekeren en mag door de schacht op ieder mogelijk moment van de doop opgevraagd worden. De VGK gaat hier zelfs nog een stapje verder in en heeft nog een eigen addendum aan dit doopdecreet, ook dit mag ten alle tijde opgevraagd worden tijdens de doop. Alle doopmeesters dienen dit document te ondertekenen vooraleer ze mogen dopen. Het decreet en addendum kunnen nagelezen worden via de website (www.vgk.be / www.fkgent.be)

Over doop bestaan er heel wat wilde verhalen, waarvan de ene nog gekker en onwaarschijnlijker is dan de andere. Zonder al te veel te verklappen (kwestie van de verrassing niet te verpesten), wil ik wel

enkele

foutieve zaken de wereld uit helpen. NEE, wij gooien geen schachten

vastgebonden aan matrassen van het 3de verdiep; NEE, je wordt niet naakt

vastgebonden aan een boom in het Citadelpark gedurende een ganse nacht

(naaktheid is ten strengste verboden); NEE, je wordt niet opgesloten in

het lichaam van een dood beest zoals in ‘The Revenant’; NEE, je laten

dopen is geen synoniem voor in het ziekenhuis belanden...

Een ander belangrijke regel is het feit dat de doop volledig alcoholvrij is, met uitzondering van de doopcantus uiteraard. Er mag alcohol worden aangeboden aan de schachten, maar nooit kunnen ze verplicht worden. De doopmeesters zelf mogen ook niet onder invloed dopen.

Waarom zou ik me eigenlijk laten dopen?

De doop is je toegangsticket tot de legendarische cantussen van de VGK. Voor de mensen die jammer genoeg niet naar de initiatiecantus konden komen zal ik het concept eens kort schetsen. Gedurende een 6-tal uur worden er in de luxueuze vertrekken van Café De Salamander liederen gezongen en pinten (of andere dranken naar voorkeur) gedronken door één grote vriendengroep. Dit gezellige gebeuren gaat eveneens gepaard met dansjes en het CP voorziet de corona daarnaast vaak ook nog van een extra hapje en drankje. Voor mij persoonlijk, en voor de meesten onder ons, was de doop één van de beste beslissingen in mijn leven. Door de doop leer je heel veel nieuwe mensen kennen en maak je vrienden voor het leven. Sommigen vinden hier zelfs hun partner, toekomstige maîtresse, soulmate, huisdier... Er ontstaat een band tussen de gedoopten die moeilijk te vatten is als je er geen deel van uitmaakt, het valt misschien nog het best te vergelijken met de band tussen de mensen met wie je jarenlang in de scouts of andere jeugdbewegingen hebt gezeten.

Het is eveneens een proces waarbij je jezelf leert kennen en je eigen

grenzen verlegt. Na de doop ben je niet meer dezelfde persoon als

ervoor. Doop is uiteraard zwaar bij momenten, maar net hierdoor is de

doop een onvergetelijke en, naar mijn eigen bescheiden mening, een

levensnoodzakelijke ervaring in je leven.

Problemen?

1) Indien je ouders moeilijk doen over de doop, maar je dit toch echt wilt, bekijken we samen hoe we dit kunnen oplossen (zelfs al zit je niet op kot).

2) Medische problemen (rug- en knieklachten, allergieën, epilepsie, slaapsstoornissen...) vormen geen enkel probleem tijdens de doop. Er wordt hier ten alle tijde rekening mee gehouden.

Na de doopinschrijving volgt de Schachtenrolling. Dit houdt in dat we met enkele vooraanstaande leden van de Corona eens komen praten met jou en/of je ouders om elkaar wat beter te leren kennen en jullie laatste vragen te beantwoorden of twijfels weg te halen.

Stappenplan Doop 2019-2020

1) Geloof niets wat je hoort!

2) Kom eens een gezellig praatje slaan met de 4 leden van het CP, alleen wij kunnen jullie de enige en correcte waarheid geven ivm de doop (wees niet bang, wij bijten niet, behalve Chubby misschien eens). Je kan ons ook altijd bereiken via fb, instagram...

3) Kom zeker en vast af naar de INITIATIECANTUS (03/10)

4) DOOPINSCHRIJVING (07/10)

Wat neem je mee? 10 euro, je ID, comfortabele kledij

5) Schachtenrolling (ergens tussen 9/10 en 13/10)

6) DOOP (14/10-17/10)

Wat neem je mee? Je ID, GSM, kotsleutels en 1 paar reserve kleren. Persoonlijke voorwerpen worden bijgehouden door het CP en/of jullie doopmeesters, er wordt hiermee absoluut niet gespeeld of gerotzooid.

Het cantuspraesidium van dit jaar bestaat uit Cornille Minnaert (praeses), Nick Praet (cantor), Ziggy Hagot (zedenmeester) en mezelf.

Moesten er nog vragen zijn, jullie weten me te vinden!

Jullie temmer,

Oliver Knops,

Schachtentemmer VGK 2019-2020

Ut vivat, crescat floreatque VGK