Archief: Lustrum 95 2016-2017

Banner2 03

Beste geneeskundestudent, sympathisant,

10 november 1921: een glorierijke dag in de geschiedenis van de Gentse student. De dag waarop de kring in het leven werd geroepen met als doel alle Gentse geneeskundestudenten te verenigen, toen nog 'Vlaamsche Geneeskundige en Natuurwetenschappelijke Faculteitskring' gedoopt.
Nu, 95 jaar, een naamsverandering en een korte periode met andere kleuren later heeft onze geliefde kring een groter ledenaantal dan ooit tevoren. Daarom vonden wij het niet meer dan gepast om ter ere van het 95-jarig bestaan van onze prachtige kring een spetterende Lustrumweek te organiseren.

In deze woelige tijden willen we bewijzen dat de VGK, en studentenkringen in het algemeen, veel meer kunnen dan enkel feesten en cantussen en dat we veel meer maatschappelijk belang hebben dan velen vermoeden. Studentenkringen hebben reeds verscheidene oorlogen en stormen overwonnen, kleuren reeds decennialang de straten van universiteitssteden en zwoeren altijd trouw aan hun grondslagen: 'Bescherm, verdedig en dien de Gentse student!'

Om ook aan de buitenwereld te laten zien wat de studentenverenigingen zo bijzonder maakt, verleggen wij onze grenzen en richten we onze pijlen op de bredere gemeenschap. Daarom presenteren wij u: 'Doctors for Lustrum, Lustrum for Life'.

Wat betekent dit concreet?
Bereid jullie voor op een week vol gevarieerde, boeiende en hartverwarmende activiteiten. Daarbovenop zetten we elke dag een ander goed doel in de kijker.
Alsof dit alles nog niet voldoende is, zullen wij een hele week lang een pop-up-café openen, waar we de dorstigen zullen laven en de hongerigen zullen spijzen, voor de naam gaan we helemaal de nostalgische toer op: Café Tap 6!

Hou daarom alvast de week van 7 tot en met 11 november vrij, en maak deel uit van dit unieke evenement!

Yours sincerely,
William en Dieter
VGK Lustrum '16-'17