Gegroet VGK'ers,

Het is weer die tijd van het jaar waar we gaan beslissen wie volgend jaar de eer krijgt zich Praesidiumlid van de beste kring van Gent te noemen: de Praesidiumverkiezingen.

Dit jaar zal de stemming online gebeuren. Om stemgerechtigd te zijn moet je dit jaar een betalend lid zijn van de VGK. Meer info over het exacte stemsysteem komt nog online tegen de start van de stemming dinsdag 17 april.
Noteer die datum maar al goed want die dag zal het ook een debat zijn op het UZ met alle kandidaten, zodat ze zich kunnen voorstellen en jullie vragen kunnen stellen. Het verschil met vroeger is dat er niet direct meer gestemd zal worden maar dat dit gedurende enkele dagen zal kunnen de dagen erna. Het debat zal opgenomen worden en online geplaatst worden zodat zoveel mogelijk leden bereikt kunnen worden en stemmen. De resultaten zullen bekend gemaakt worden op clubavond maandag 23 april.

De kandidaturen mogen vanaf dinsdag 27 maart 12u00 ingestuurd worden naar verkiezingen@vgk.be en de deadline is dinsdag 10 april 12u00.
Ook het tekstje voor in het verkiezingsspiegeltje moet naar verkiezingen@vgk.be doorgestuurd worden, hiervoor is de deadline vrijdag 6 april.

Het volledige verkiezingsreglement kan hier nagelezen worden: verkiezingsreglement 2018

Als je nog vragen zou hebben kan je altijd een mailtje sturen naar verkiezingen@vgk.be. Als het een vraag is in verband met de inhoud van een functie, staan de praesidiumleden van dit jaar ook zeker voor jou klaar!

Succes aan alle kandidaten,
Het Kiescomité 2017-2018
Andreas Van de Vyver, Margot Taveirne en Anneleen Weyns


Functies

 1. Praeses & Vicepraeses: Praeses en Vicepraeses moeten als duo opkomen. De Praeses is de voorzitter van de vereniging en zit de vergaderingen van het Praesidium voor. De Praeses vertegenwoordigt de vereniging naar derden. De Vicepraeses is de vervanger van de Praeses op vergaderingen waar de Praeses afwezig is. De Vicepraeses is verantwoordelijk voor de nieuwe generatie studenten in samenwerking met de PR-Intern. De Vicepraeses is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de kalender op de site. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de organisatie van de clubavonden. Voor vragen te contacteren via praeses@vgk.be en vice-praeses@vgk.be.
  Kandidaten: Alexander Dereu & Kimberly Vermeersch

 2. Quaestor (2): Zij zijn belast met het financieel beheer van de vereniging. Zij houden toezicht op het beheer van de budgetten van de andere praesidiumleden. Dit is een doorgeef functie. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Zara Bevernage via penning@vgk.be.
  Kandidaten: Zara Bevernage & Margot Callens

 3. Secretaris: De Secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de vereniging. Hij/zij maakt het verslag op van de Algemene Vergaderingen van het Praesidium. De Secretaris is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van het leden- en ereledenbestand. Tevens verzorgt hij/zij het contact met de ereleden, net zoals het archief van de vereniging. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het nemen en verspreiden van digitale media van de activiteiten van de VGK. Daarnaast staat hij/zij in voor het opstellen van een jaarverslag. Ten slotte is hij/zij verantwoordelijk voorhet onderhoud van de VGK-lokalen in het UZ. Hij/zij voorziet ook de nodige drank en spijs voor tijdens de Algemene Vergadering. Te contacteren via secretaris@vgk.be.
  Kandidaten: Joran Beck


 4. PR Intern: De PR Intern is verantwoordelijk voor de bekendmaking en promotie van de activiteiten van de VGK bij de studenten. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de opvang van de nieuwe generatie studenten in samenwerking met de Vicepraeses. Tevens coördineert hij/zij de werking van de Jaarpraesidia. Voor vragen te contacteren via printern@vgk.be.
  Kandidaten: Mauro Van den Ende, Marie Mortelé

 5. PR Extern (2): De PR Externs onderhouden de relaties met bedrijven. Daarnaast is dit team verantwoordelijk voor het verzamelen van sponsorgelden. Voor vragen te contacteren via pr@vgk.be.
  Kandidaten: Sofie Vanhaverbeke & Kim Xhoneux

 6. Sport (3): De Sports zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en recreatieve sportactiviteiten, voor de coördinatie van de deelname van de externe sportactiviteiten en de organisatie van de jaarlijkse skireis. Voor vragen te contacteren via sport@vgk.be.
  Kandidaten: Nick Praet & Arthur Vermeulen & Lauren Delmez

 7. Cultuur: De Cultuur is verantwoordelijk voor de organisatie van interne culturele activiteiten, voor de coördinatie van de deelname aan externe culturele activiteiten en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse cultuurreis. Voor vragen te contacteren via cultuur@vgk.be.
  Kandidaten: Jolien Vangeneugden

 8. Feest (2): De Feests zijn verantwoordelijk voor de organisatie van feestactiviteiten, waaronder minimaal een openingsfuif, een heropeningsfuif en een galabal. Voor vragen te contacteren via feest@vgk.be.
  Kandidaten: Tibo Defrancq & Cornille Minnaert

 9. Cursus (2): De Cursussen zorgen voor de verspreiding van cursussen en opleidingsbenodigdheden. Dit is een doorgeef functie. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Birgit Demey via cursus@vgk.be.
  Kandidaten: Birgit Demey & Nerea Fordel


 10. Scriptors (2): De scriptors zijn verantwoordelijk voor het schrijven en verspreiden van minimaal 7 edities van 't Spiegelken. Voor vragen te contacteren via redactie@vgk.be.
  Kandidaten: Aron Walraevens & Wannes Renders, Emilie Delanoye & Helena Lantsoght, Ziggy Hayot & David Van Tomme

 11. SWOP: aanstelling van de SWOP PR gebeurt intern in SWOP. Voor vragen te contacteren via swop@vgk.be.
  Kandidaten: Karolina Pisarek, Louisa Vander Plaetse

 12. BEMSA: De aanstelling van de BeMSA PR gebeurt intern in BeMSA. Voor vragen te contacteren via bemsa@vgk.be.
  Kandidaten: Elise Humblé

 13. WEB (1/2): De Webs zorgen voor de VGK-website en het onderhoud van het interne computernetwerk. Zij verzorgen ook het design van het promotiemateriaal voor evenementen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de andere praesidiumleden. Voor vragen te contacteren via web@vgk.be.
  Kandidaten: Oliver Knops

 14. Cantuspraesidium (3): De aanstelling van het cantuspraesidium gebeurt intern op cantus.