HOERA! Het VGK praesidium '17-'18 is verkozen. Hieronder vindt u de resultaten.

Praeses: Joran Beck
Vice-praeses: Andreas Van de Vyver
Penning: Chiara Vancutsem & Zara Bevernage
Secretaris: Eva De Vos
PR-Intern: Margot Callens
PR-Extern: Kimberly Vermeersch & Simon Philips
Cultuur: Cornille Minnaert
Sport: Augustijn Mortelé, Joris Vangeneugden & Anthony Cossement
Feest: Alexander Dereu & Margot Taveirne
Cursus: Hannah Claus & Birgit Demey
Scriptor: Nick Praet & Tibo Defrancq
SWOP: Louisa Vander Plaetse
BeMSA: Anneleen Weyns
WEB: Oliver Knops
Cantor: Cel Van Den Daele
Zedenmeester: Bert Van Meirhaeghe
Schachtentemmer: Fabian Hendricx

Grtz,
Kiescomité '16-'17