Inclusie

Beste Geneeskundestudenten

Wij, de Vlaamse Geneeskundige Kring verkondigen ons altijd als de studentenvereniging voor alle geneeskundestudenten. Om dit nog eens extra in de verf te zetten, stelden we een ‘Charter voor inclusie’ op samen met de 4 andere UZ-Kringen (Dentalia, Hilok, VBK en VLAK). Hiermee willen wij een duidelijk signaal geven dat elke student op de campus er toe doet! Om dit alles wat concreter te maken, stelden we elk afzonderlijk een Beleidsnota op. Deze vertelt concreet hoe we het charter omzetten in de realiteit.

Voor ons telt élke student, en veranderen? Dat doen we samen!

Praesidium Vlaamse Geneeskundige Kring 2022-2023

Inclusiviteitsambassadeur: Prof De Letter ([email protected])

Diversiteit UGent: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender