Privacy Policy

Privacy Policy – Vlaamse Geneeskundige Kring VZW

Vlaamse Geneeskundige Kring VZW ook bekend onder de naam VGK VZW verwerkt via haar site https://vgk.be/ privacy gevoelige of persoonsgegevens. VGK VZW hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (DPDA). VGK VZW is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring zal uitgelegd worden waarom welke persoonsgegevens verzameld worden. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

De Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 20/05/2018

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste plaats gericht op degenen die de website gebruiken als een privépersoon of in naam van een vereniging.

De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze website en faciliteiten:
  • UGent gebruikersnaam, ter identificatie van inschrijving aan de UGent.
  • E-mail adres, om u op de hoogte te brengen van activiteiten georganiseerd door de vereniging

Uw gegevens worden 5 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap verwijderd, tenzij expliciet toestemming is gegeven om uw gegevens verlengd te bewaren voor een bepaalde duur. Indien u vragen heeft over het verwijderen of verlengde bewaring van gegevens kan dit via: [email protected]

Onze specifieke doelen

De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden gebruikt worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering de derden hieronder vermeld.

Gegevensverstrekking aan derden

De persoonsgegevens vermeld in mails worden doorgegeven aan het bestuur van VGK VZW. De persoonsgegevens vermeld op facturen worden doorgegeven aan de boekhouder en het bestuur van VGK VZW. Dit gaat over volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mail adres en bijkomende contactgegevens
  • Eventueel BTW nummer vereniging indien opgegeven

Als erkende studentenvereniging van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent hebben wij naar de universiteit ook bepaalde verantwoording af te leggen. Indien nodig is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens zoals naam moeten doorgeven aan de Universiteit Gent of aan haar verbonden organisaties (bv. FaculteitenKonvent Gent).

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door het bestuur van VGK VZW. Hiervoor dienen de desbetreffende personen ingelogd te zijn.
  • Toegang tot persoonlijke gegevens verloopt via CAS login van de UGent en vereist het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord
Veranderingen aan de privacy policy

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inspectie en wijziging van uw gegevens

Voor vragen of verzoeken over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail via [email protected].