Verkiezingen

Geachte geneeskundestudenten, VGK’ers en sympathisanten

Terwijl het huidige academiejaar nog volop aan de gang is en er ons nog heel wat geweldige VGK activiteiten te wachten staan, moeten we uiteraard ook stilaan beginnen denken aan de toekomst van de VGK. En daar kan jij deel van uitmaken!

Het is namelijk weer tijd voor de enige, echte VGK praesidium verkiezingen!

Krijg jij niet genoeg van al die fantastische events van de VGK? Wil je deze memorabele evenementen graag helpen organiseren voor jouw medestudenten? Kriebelt het om deel uit te maken van ons Praesidium? Wil je een epische vriendengroep voor het leven? Dan is dit jouw ultieme kans om deel uit te maken van het VGK Praesidium 2024-2025!

 

FUNCTIES

De vereisten per functie kan je hieronder terugvinden.
De meeste functies vereisen geen ervaring, noch gedoopt te zijn.

 

KANDIDATUREN

De kandidaturen dienen ten laatste woensdag 17 april voor 23u59 ingestuurd te worden via mail ([email protected]). Deze kandidatuur bevat zowel een korte motivatie alsook het verkiezingstekstje voor in het SPN.

 

VERKIEZINGEN

De verkiezingsdebatten zullen plaatsvinden in het auditorium. Alle kandidaten zullen een presentatie voorbereiden waarin ze zichzelf en hun ideeën voorstellen. Deze presentaties zijn zowel live in het auditorium als via livestream bij te wonen door alle studenten. Na elke presentatie volgt een vragenronde waarbij iedereen vragen kan stellen/insturen voor de kandidaten. Indien er voor een functie meerdere kandidaten tegen elkaar opkomen, zal er zowel een solo-vragenronde als een debat tussen de verschillende kandidaten voorzien worden.

Na afloop van alle presentaties wordt de stemming geopend, deze loopt enkele dagen. Op 29 april, tijdens de verkiezingsclubavond, worden de resultaten bekend gemaakt.

Indien er voor de functies Praeses en Vice-Praeses meerdere duo’s een kandidatuur indienen, dan zullen deze presentaties alsook de stemming georganiseerd worden vóór de presentaties en stemming van de overige praesidiumfuncties. De exacte data van de presentaties en stemming zullen dan ook hiervan afhankelijk zijn.

 

TIJDLIJN met DEADLINES

Woe 17/04 23u59 – Deadline kandidatuur + SPN-tektsje
Do 25/04 – Auditoriumpresentaties + vragenronde
Vrij 26/04 – 28/04 – Online stemming
Ma 29/04 – Bekendmaking resultaten

 

CONTACT

Indien er vragen zijn omtrent de verkiezingen, mag u ons gerust contacteren via [email protected] of via een persoonlijk bericht.

Wij wensen de kandidaten alvast veel succes!

Verkiezingscomité 2023-2024
Thomas Derijcke, Sophie Reddingius & Victor Callens

KANDIDATUREN

PRAESES (1)
De Praeses is de Voorzitter van de vereniging. De Praeses vertegenwoordigt mede de vereniging naar derden, maar kan zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een ander Praesidiumlid. Verder is de Praeses verantwoordelijk voor de organisatie van specifieke lustrumactiviteiten, en dit iedere 5 jaar, tijdens de werkjaren waarin de VGK een veelvoud van 5 jaar terug is opgericht. Kandidaturen: Daan de Kort
VICE-PRAESES (1)
De Vice-Praeses vormt samen met de Praeses één team van twee leden. Hij is ook verantwoordelijk voor een goede werking tussen de Praesidiumleden en wordt geacht teambuildingsactiviteiten binnen het Praesidium te organiseren, minstens éénmaal per semester. Tevens is hij samen met PR Intern een aanspreekpunt voor de nieuwe generatie geneeskundestudenten en staan deze ook samen in voor de organisatie van het Eerste Bachelor Weekend. De Vice-Praeses is verantwoordelijk voor de organisatie van de clubavonden. Kandidaturen: Margot De Schryver
PENNING (2)
De Penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij houdt toezicht op het beheer van de uitgaven en inkomsten van de andere Praesidiumleden. De Penningmeester stelt per activiteit een kostenraming op in samenwerking met de betrokken functie. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Robbe Geeraerts kan gecontacteerd worden. Kandidaturen: Robbe Geeraerts en Amélie Teirlynck
SECRETARIS (1)
De Secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de vereniging. Hij maakt het verslag op van de vergaderingen van het Praesidium, met vermelding van de aan- en afwezigen, met of zonder kennisgeving. Tevens verzorgt hij zowel het contact met de ereleden, als het archief van de vereniging. Kandidaturen: Laura Lemmens
PR-INTERN (1)
De PR Intern is verantwoordelijk voor de bekendmaking en promotie van de activiteiten van de VGK bij de studenten. Dit gebeurt zowel via een wekelijkse nieuwsbrief die per mail verzonden wordt, als door het updaten van de jaargroepen op facebook, die hij ook beheert. Verder wordt er ook een wekelijkse toedracht in de auditoria van de eerstejaars verwacht. Hij is ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de nieuwe generatie studenten, hiermee wordt voornamelijk de eerste bachelor studenten bedoeld, in samenwerking met de Vice-Praeses. Kandidaturen: Loren Hommé // Luna Sergeant // Isaura Nelis
PR-EXTERN (2)
De PR Extern onderhoudt de relaties met bedrijven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van sponsorgelden en sponsoring in natura. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Laure Lissens kan gecontacteerd worden. Kandidaturen: Laure Lissens en Eva Dros
DEVELOPMENT (1)
De Development is verantwoordelijk voor de organisatie van minstens het VGK-studium en het medisch congres. De organisatie van de UZ-kerstmarkt met de andere kringen behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de Development indien de andere UZ-kringen de kerstmarkt ook nog willen organiseren. Development mag enkel worden uitgevoerd door een persoon met minstens 1 jaar praesidiumervaring. Kandidaturen:
SPORT (3)
De Sport is verantwoordelijk voor de organisatie van interne en recreatieve sportactiviteiten en voor de coördinatie van de deelname aan externe sportactiviteiten. Ook de organisatie van de jaarlijkse skireis valt onder de verantwoordelijkheid van deze functie. Deze moet deze laatste activiteit organiseren in samenwerking met de nieuw aangestelde Sports. Kandidaturen:
CULTUUR (1)
De Cultuur is verantwoordelijk voor de organisatie van interne culturele activiteiten, voor de coördinatie van de deelname aan externe culturele activiteiten en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse cultuurreis. Kandidaturen:
FEEST (2)
De Feest is verantwoordelijk voor de organisatie van feestactiviteiten, waaronder minimaal een openingsfuif, een tweede evenement naar keuze in het eerste semester, een derde evenement zoals een heropeningsfuif of een evenwaardig alternatief in het tweede semester en een galabal. Voor de organisatie van het tweede en derde evenement kan worden samengewerkt met 1 of meerdere faculteitskringen. Extra evenementen zijn uiteraard in samenspraak met het Praesidium ook mogelijk. Evenementen kunnen ook in clubavondverband georganiseerd worden. Kandidaturen: Ophelia Domján en Helena Lahousse // Letizia De Landsheer en Marie Snauwaert
CURSUS (2)
De Cursus zorgt voor de verspreiding van cursussen en opleidingsbenodigdheden zoals medisch materiaal en regelt daarnaast ook de verdeling van cursussen via externen. Daarnaast staat hij ook in voor het onderhoud van de webshop in samenwerking met Web. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Michel de Bruin gecontacteerd kan worden. Kandidaturen: Michel de Bruin en Quinten Christiaens
SCRIPTOR (2)
De Scriptor is verantwoordelijk voor het verspreiden van minimaal zeven edities van ’t Spiegelken. Kandidaturen: Tomas Leys en Leonard Martens // Phebe Machtelinckx en Seth Raes
SWOP PR (1)
Deze persoon verzorgt de communicatie tussen SWOP en het Praesidium en neemt een leidende rol in activiteiten waarbij er sprake is van een samenwerking tussen SWOP en VGK. Kandidaturen: Sarah Beyls
BeMSA PR (1)
Deze persoon verzorgt de communicatie tussen BeMSA en het Praesidium en neemt een leidende rol in activiteiten waarbij er sprake is van een samenwerking tussen BeMSA en VGK. De BeMSA PR is tevens verantwoordelijk voor de samenwerking met Bloedserieus. Praktisch wordt deze hierbij ondersteund door het voltallige Praesidium. Kandidaturen:
WEB (1 OF 2)
De Web beheert de VGK-homepage en het onderhoud van het interne computernetwerk. Hij verzorgt ook, naar best vermogen, het design van het promotiemateriaal voor evenementen. De Web staat ook in voor de jaarlijkse ledenregistratie, beheert het ledenbestand (enrollmentsysteem van FK) en het mailsysteem (mailchimp). Daarnaast staat hij ook in voor het onderhoud van de webshop in samenwerking met Cursus. Kandidaturen: