Verkiezingen

Geachte geneeskundestudenten, VGK’ers, sympathisanten

De Paasblok begint, de paasklokken zijn in het land, cursussen worden al eens bovengehaald  maar dit is eveneens de aftrap voor de VGK Verkiezingen!

Na een jaar vol uitdagingen met zowel online als offline alternatieven, is het tijd voor een nieuwe lichting! Dus ben jij gebeten door de VGK-microbe? Of krijg jij ook niet genoeg van al die epische events van de VGK? Kriebelt het om deel uit te maken van het VGK-Praesidium? Of wil je gewoon een epische vriendengroep voor het leven erbij? Genoeg redenen om dus deel uit te maken van het Praesidium van VGK! 

 

FUNCTIES

De vereisten per functie kan je vinden op de verkiezingspagina op onze site (link: ). De meeste functies vereisen geen ervaring, idem qua gedoopt zijn. 

 

KANDIDATUREN

De kandidaturen dienen ten laatste zondag 11 april ingezonden te worden voor 23:59 naar [email protected]. Bij deze kandidatuur wordt zowel een motivatie als het verkiezingstekstje voor het SPN verwacht.

 

VERKIEZINGEN

De verkiezingen zullen mede dankzij de huidige omstandigheden een online gebeuren zijn. Iedere kandidatuur dient dit jaar een verkiezingsfilmpje te maken. Hierbij is het de bedoeling dat de kandidaten zichzelf voorstellen, hun ideeën brengen etc. De deadlines hierover vind je verder in dit bericht.

Indien er geen tegenkandidaten zijn, volgt hierna een vragenronde waarbij elke geneeskundestudent vragen kan inzenden.

Indien er voor een functie meerdere kandidaten tegen elkaar opkomen, zal er zowel een solo-vragenronde als een battle vragenronde zijn.

 

TIJDSLIJN met DEADLINES

ZO 11 APRIL 23:59 Deadline kandidatuur + SPN-tektsje

VR 16 APRIL 23:59 Deadline Verkiezingsfillmpjes

WO 21 APRIL Online vragenronde deel 1

DO 22 APRIL Online vragenronde deel 2

25 APRIL – 2 MEI Stemmen

MA 3 MEI Bekendmaking resultaten (Online of in CDC)

 

CONTACT

Indien er vragen zijn omtrent de verkiezingen, mag u ons gerust contacteren via [email protected] of via een persoonlijk bericht.

 

Wij wensen de kandidaten alvast veel succes! 

Verkiezingscomité 2020-2021

Nerea Fordel, Kim Xhoneux & Kobe Van Hove

KANDIDATUREN

PRAESES (1)
De Praeses is de Voorzitter van de vereniging. De Praeses vertegenwoordigt mede de vereniging naar derden, maar kan zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een ander Praesidiumlid. Verder is de Praeses verantwoordelijk voor de organisatie van specifieke lustrumactiviteiten, en dit iedere 5 jaar, tijdens de werkjaren waarin de VGK een veelvoud van 5 jaar terug is opgericht. Kandidaturen: Manu Huyghe
VICE-PRAESES (1)
De Vice-Praeses vormt samen met de Praeses één team van twee leden. Hij is ook verantwoordelijk voor een goede werking tussen de Praesidiumleden en wordt geacht teambuildingsactiviteiten binnen het Praesidium te organiseren, minstens éénmaal per semester. Tevens is hij samen met PR Intern een aanspreekpunt voor de nieuwe generatie geneeskundestudenten en staan deze ook samen in voor de organisatie van het Eerste Bachelor Weekend. De Vice-Praeses is verantwoordelijk voor de organisatie van de clubavonden. Kandidaturen: Manou Delanghe
PENNING (2)
De Penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij houdt toezicht op het beheer van de uitgaven en inkomsten van de andere Praesidiumleden. De Penningmeester stelt per activiteit een kostenraming op in samenwerking met de betrokken functie. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Thibaut Braekevelt kan gecontacteerd worden. Kandidaturen: Thibaut Braekevelt & Sophie Reddingius
SECRETARIS (1)
De Secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de vereniging. Hij maakt het verslag op van de vergaderingen van het Praesidium, met vermelding van de aan- en afwezigen, met of zonder kennisgeving. Tevens verzorgt hij zowel het contact met de ereleden, als het archief van de vereniging. Kandidaturen: Eline Cassiman
PR-INTERN (1)
De PR Intern is verantwoordelijk voor de bekendmaking en promotie van de activiteiten van de VGK bij de studenten. Dit gebeurt zowel via een wekelijkse nieuwsbrief die per mail verzonden wordt, als door het updaten van de jaargroepen op facebook, die hij ook beheert. Verder wordt er ook een wekelijkse toedracht in de auditoria van de eerstejaars verwacht. Hij is ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de nieuwe generatie studenten, hiermee wordt voornamelijk de eerste bachelor studenten bedoeld, in samenwerking met de Vice-Praeses. Kandidaturen: Charlotte Fonteyne
PR-EXTERN (2)
De PR Extern onderhoudt de relaties met bedrijven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van sponsorgelden en sponsoring in natura. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Chanel Pauwelyn gecontacteerd kan worden. Kandidaturen: Chanel Pauwelyn & Camille Daels
DEVELOPMENT (1)
De Development is verantwoordelijk voor de organisatie van minstens het VGK-studium, een lezing in het eerste semester, een lezing in het tweede semester en een congres. De organisatie van de UZ-kerstmarkt met de andere kringen behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de Development indien de andere UZ-kringen de kerstmarkt ook nog willen organiseren. Development mag enkel worden uitgevoerd door een persoon met minstens 1 jaar praesidiumervaring. Kandidaturen: Mauro Van den Ende, Amélie Hallemeesch
SPORT (2 OF 3)
De Sport is verantwoordelijk voor de organisatie van interne en recreatieve sportactiviteiten en voor de coördinatie van de deelname aan externe sportactiviteiten. Ook de organisatie van de jaarlijkse skireis valt onder de verantwoordelijkheid van deze functie. Deze moet deze laatste activiteit organiseren in samenwerking met de nieuw aangestelde Sports. Kandidaturen: Liene Segers, Louis Detremmerie & Brecht Decuyper
CULTUUR (1)
De Cultuur is verantwoordelijk voor de organisatie van interne culturele activiteiten, voor de coördinatie van de deelname aan externe culturele activiteiten en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse cultuurreis. Kandidaturen: Lara Koppejan
FEEST (2)
De Feest is verantwoordelijk voor de organisatie van feestactiviteiten, waaronder minimaal een openingsfuif, een tweede evenement naar keuze in het eerste semester, een derde evenement zoals een heropeningsfuif of een evenwaardig alternatief in het tweede semester en een galabal. Voor de organisatie van het tweede en derde evenement kan worden samengewerkt met 1 of meerdere faculteitskringen. Extra evenementen zijn uiteraard in samenspraak met het Praesidium ook mogelijk. Evenementen kunnen ook in clubavondverband georganiseerd worden. Kandidaturen: Thibault Vyvey & Louis Heerman, Céline Speybroeck & Victor Callens
CURSUS (2)
De Cursus zorgt voor de verspreiding van cursussen en opleidingsbenodigdheden zoals medisch materiaal en regelt daarnaast ook de verdeling van cursussen via externen. Daarnaast staat hij ook in voor het onderhoud van de webshop in samenwerking met Web. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Jean Vervelghe gecontacteerd kan worden. Kandidaturen: Jean Vervelghe & Astrid Durieux
SCRIPTOR (2)
De Scriptor is verantwoordelijk voor het verspreiden van minimaal zeven edities van ’t Spiegelken. Kandidaturen: Camille Cloet & Jules Boussauw, Marie Stasiv & Camille Maeyaert
SWOP PR (1)
Deze persoon verzorgt de communicatie tussen SWOP en het Praesidium en neemt een leidende rol in activiteiten waarbij er sprake is van een samenwerking tussen SWOP en VGK. Kandidaturen: Roselynn De Roeck
BeMSA PR (1)
Deze persoon verzorgt de communicatie tussen BeMSA en het Praesidium en neemt een leidende rol in activiteiten waarbij er sprake is van een samenwerking tussen BeMSA en VGK. De BeMSA PR is tevens verantwoordelijk voor de samenwerking met Bloedserieus. Praktisch wordt deze hierbij ondersteund door het voltallige Praesidium. Kandidaturen: Thomas Derijcke
WEB (1 OF 2)
De Web beheert de VGK-homepage en het onderhoud van het interne computernetwerk. Hij verzorgt ook, naar best vermogen, het design van het promotiemateriaal voor evenementen. De Web staat ook in voor de jaarlijkse ledenregistratie, beheert het ledenbestand (enrollmentsysteem van FK) en het mailsysteem (mailchimp). Daarnaast staat hij ook in voor het onderhoud van de webshop in samenwerking met Cursus. Kandidaturen: Hannelore Van Damme & Lena Van de Wynkele