Verkiezingen

Geachte geneeskundestudenten, VGK’ers en sympathisanten

De eerste weken van ons semester zijn alweer voorbij gevlogen! Terwijl we verlangen naar zonnig lenteweer en de bijhorend terrasjes, dagdisco’s en sportevenementen, kijken we stilaan ook iets verder vooruit… Het is weer tijd voor de VGK verkiezingen!

Krijg jij niet genoeg van al die fantastische events van de VGK? Wil je deze epische evenementen graag helpen organiseren voor jouw medestudenten? Kriebelt het om deel uit te maken van ons Praesidium? Verlang je naar die vriendengroep voor het leven?
Dit is jouw kans om deel uit te maken van het VGK Praesidium 2023-2024!!

 

FUNCTIES

De vereisten per functie kan je hieronder terugvinden.
De meeste functies vereisen geen ervaring, noch gedoopt te zijn.

 

KANDIDATUREN

De kandidaturen dienen ten laatste zaterdag 22 april voor 23u59 ingestuurd te worden via mail ([email protected]). Deze kandidatuur bevat zowel een korte motivatie alsook het verkiezingstekstje voor in het SPN.

 

VERKIEZINGEN

De verkiezingsdebatten zullen plaatsvinden in het auditorium. Alle kandidaten zullen een presentatie voorbereiden waarin ze zichzelf en hun ideeën voorstellen. Deze presentaties zijn zowel live in het auditorium als via livestream bij te wonen door alle studenten. Na elke presentatie volgt een vragenronde waarbij iedereen vragen kan stellen/insturen voor de kandidaten. Indien er voor een functie meerdere kandidaten tegen elkaar opkomen, zal er zowel een solo-vragenronde als een debat tussen de verschillende kandidaten voorzien worden.

Na afloop van alle presentaties wordt de stemming geopend, deze loopt enkele dagen. Op 8 mei, tijdens de verkiezingsclubavond, worden de resultaten bekend gemaakt.

Indien er voor de fucnties Praeses en Vice-Praeses meerdere duo’s een kandidatuur indienen, dan zullen deze presentaties alsook de stemming georganiseerd worden vóór de presentaties en stemming van de overige praesidiumfuncties. De exacte data van de presentaties en stemming zullen dan ook hiervan afhankelijk zijn.

 

TIJDLIJN met DEADLINES

Zaterdag 22 april 23u59: Deadline kandidatuur + SPN-tektsje
Presentaties: 27 april
Stemming: 28 april – 7 mei
Maandag 8 mei: Bekendmaking resultaten in Café de Karper

 

CONTACT

Indien er vragen zijn omtrent de verkiezingen, mag u ons gerust contacteren via [email protected] of via een persoonlijk bericht.

Wij wensen de kandidaten alvast veel succes!

Verkiezingscomité 2022-2023
Thibaut Braekevelt, Charlotte Fonteyne & Céline Speybroeck

KANDIDATUREN

PRAESES (1)
De Praeses is de Voorzitter van de vereniging. De Praeses vertegenwoordigt mede de vereniging naar derden, maar kan zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een ander Praesidiumlid. Verder is de Praeses verantwoordelijk voor de organisatie van specifieke lustrumactiviteiten, en dit iedere 5 jaar, tijdens de werkjaren waarin de VGK een veelvoud van 5 jaar terug is opgericht. Kandidaturen: Victor Callens
VICE-PRAESES (1)
De Vice-Praeses vormt samen met de Praeses één team van twee leden. Hij is ook verantwoordelijk voor een goede werking tussen de Praesidiumleden en wordt geacht teambuildingsactiviteiten binnen het Praesidium te organiseren, minstens éénmaal per semester. Tevens is hij samen met PR Intern een aanspreekpunt voor de nieuwe generatie geneeskundestudenten en staan deze ook samen in voor de organisatie van het Eerste Bachelor Weekend. De Vice-Praeses is verantwoordelijk voor de organisatie van de clubavonden. Kandidaturen: Sophie Reddingius
PENNING (2)
De Penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij houdt toezicht op het beheer van de uitgaven en inkomsten van de andere Praesidiumleden. De Penningmeester stelt per activiteit een kostenraming op in samenwerking met de betrokken functie. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Margot De Schryver kan gecontacteerd worden. Kandidaturen: Margot De Schryver en Robbe Geeraerts
SECRETARIS (1)
De Secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de vereniging. Hij maakt het verslag op van de vergaderingen van het Praesidium, met vermelding van de aan- en afwezigen, met of zonder kennisgeving. Tevens verzorgt hij zowel het contact met de ereleden, als het archief van de vereniging. Kandidaturen: Roos Vandereyken
PR-INTERN (1)
De PR Intern is verantwoordelijk voor de bekendmaking en promotie van de activiteiten van de VGK bij de studenten. Dit gebeurt zowel via een wekelijkse nieuwsbrief die per mail verzonden wordt, als door het updaten van de jaargroepen op facebook, die hij ook beheert. Verder wordt er ook een wekelijkse toedracht in de auditoria van de eerstejaars verwacht. Hij is ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de nieuwe generatie studenten, hiermee wordt voornamelijk de eerste bachelor studenten bedoeld, in samenwerking met de Vice-Praeses. Kandidaturen: Charlotte Kerwyn
PR-EXTERN (2)
De PR Extern onderhoudt de relaties met bedrijven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van sponsorgelden en sponsoring in natura. Dit betreft normaal gezien een doorgeeffunctie. Kandidaturen: Laure Lissens en Letizia De Landsheer
DEVELOPMENT (1)
De Development is verantwoordelijk voor de organisatie van minstens het VGK-studium, een lezing in het eerste semester, een lezing in het tweede semester en een congres. De organisatie van de UZ-kerstmarkt met de andere kringen behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de Development indien de andere UZ-kringen de kerstmarkt ook nog willen organiseren. Development mag enkel worden uitgevoerd door een persoon met minstens 1 jaar praesidiumervaring. Kandidaturen:
SPORT (2 OF 3)
De Sport is verantwoordelijk voor de organisatie van interne en recreatieve sportactiviteiten en voor de coördinatie van de deelname aan externe sportactiviteiten. Ook de organisatie van de jaarlijkse skireis valt onder de verantwoordelijkheid van deze functie. Deze moet deze laatste activiteit organiseren in samenwerking met de nieuw aangestelde Sports. Kandidaturen: Lars Bogaert, Tristan Descamps en Darya Mastsiapan
CULTUUR (1)
De Cultuur is verantwoordelijk voor de organisatie van interne culturele activiteiten, voor de coördinatie van de deelname aan externe culturele activiteiten en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse cultuurreis. Kandidaturen: Thibault Neirynck
FEEST (2)
De Feest is verantwoordelijk voor de organisatie van feestactiviteiten, waaronder minimaal een openingsfuif, een tweede evenement naar keuze in het eerste semester, een derde evenement zoals een heropeningsfuif of een evenwaardig alternatief in het tweede semester en een galabal. Voor de organisatie van het tweede en derde evenement kan worden samengewerkt met 1 of meerdere faculteitskringen. Extra evenementen zijn uiteraard in samenspraak met het Praesidium ook mogelijk. Evenementen kunnen ook in clubavondverband georganiseerd worden. Kandidaturen: Daan de Kort en Michèle Bultynck
CURSUS (2)
De Cursus zorgt voor de verspreiding van cursussen en opleidingsbenodigdheden zoals medisch materiaal en regelt daarnaast ook de verdeling van cursussen via externen. Daarnaast staat hij ook in voor het onderhoud van de webshop in samenwerking met Web. Dit betreft een doorgeeffunctie waarbij indien interesse Sylvie Waal gecontacteerd kan worden. Kandidaturen: Sylvie Waal en Michel de Bruin
SCRIPTOR (2)
De Scriptor is verantwoordelijk voor het verspreiden van minimaal zeven edities van ’t Spiegelken. Kandidaturen: Merel Foncé en Elize Huyghbaert
SWOP PR (1)
Deze persoon verzorgt de communicatie tussen SWOP en het Praesidium en neemt een leidende rol in activiteiten waarbij er sprake is van een samenwerking tussen SWOP en VGK. Kandidaturen:
BeMSA PR (1)
Deze persoon verzorgt de communicatie tussen BeMSA en het Praesidium en neemt een leidende rol in activiteiten waarbij er sprake is van een samenwerking tussen BeMSA en VGK. De BeMSA PR is tevens verantwoordelijk voor de samenwerking met Bloedserieus. Praktisch wordt deze hierbij ondersteund door het voltallige Praesidium. Kandidaturen: Emile Hooft
WEB (1 OF 2)
De Web beheert de VGK-homepage en het onderhoud van het interne computernetwerk. Hij verzorgt ook, naar best vermogen, het design van het promotiemateriaal voor evenementen. De Web staat ook in voor de jaarlijkse ledenregistratie, beheert het ledenbestand (enrollmentsysteem van FK) en het mailsysteem (mailchimp). Daarnaast staat hij ook in voor het onderhoud van de webshop in samenwerking met Cursus. Kandidaturen: Isaura Nelis en Axelle Dinneweth